Assessorament a empreses i particulars

Assessorament a empreses i particulars - Assessoria Deulofeu

Fiscalitat i gestió tributaria 

Comptabilitat

Laboral, contractació i nòmines

Mercantil i gestió societaria

Gestió financera

Servei Jurídic - Advocat

Servei Jurídic - Advocat - Assessoria Deulofeu

Dret civil, contractes i danys

Dret de familia, matrimonial i successions

Dret mercantil, constitució de societats i ampliació de capital

Dret laboral, defensa i reclamació

Assessorament immobiliari

Assessorament immobiliari - Assessoria Deulofeu

Administració i gestió de Comunitats de propietaris

Gestió d'entitats urbanístiques de conservació i juntes de compensació

Intermediació en compra-venda

Lloguer d'habitatges i locals

Corredoria d'assegurances

Corredoria d'assegurances - Assessoria Deulofeu

Assegurances de la llar i edificis

Vehicles i embarcacions

Comerç i responsabilitat civil

Plans d'estalvi i jubilació

Assegurances de vida i salut

 

 *Concertada polissa de responsabilitat Civil, d'acord amb l'article 27.1 e) de la llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades, i acreditada capacitat financera, segons l'article 27.1 f) de la Llei esmentada.

DEULOFEU ASSESSORS SL, societat mercantil adscrita al Registre administratiu de la Direcció General de Politica Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya amb número de Registre J413GC.

Les nostres oficines:

Les nostres oficines: - Assessoria Deulofeu

      Oficines Pals:                                                                                 

        C/ Abeurador 41, baixos

        17256 - Pals, Girona

        Telf. (+34) 972 63 64 17                                                                                                

        pals@assessoriadeulofeu.cat 

 

      Oficines Palafrugell:

        C/ de la Punxa 7, baixos

        17200 - Palafrugell, Girona

        Telf. (+34) 972 61 12 14

        palafrugell@assessoriadeulofeu.cat

       

      Assegurances:

        corredoria@assessoriadeulofeu.cat 

 

      Servei Jurídic:

        legal@assessoriadeulofeu.cat

   

      Localitza en el mapa les nostres oficines

      Informació corporativa